Marjon Meijers 06 23 27 80 56 • Thile Seijn 06 57 59 86 57 info@culturix.nl
Selecteer een pagina

Grijze Koppen Orkest

Grijze Koppen Orkest

Een 2 jaar durend en zeer succesvol ouderenparticipatieproject op en rond 4 zorglocaties in Eindhoven en Utrecht. Het Grijze Koppen Orkest is ontstaan n.a.v. een vraag van medewerkers van Vitalis Woon Zorggroep uit Eindhoven: ‘Is een “schoolpleinorkest” met onze ouderen ook mogelijk?’ Die vraag is volmondig met ja beantwoord. Fort van de Verbeelding, Vitalis en Culturix schreven een plan, dat gehonoreerd is door verschillende fondsen.

In juni 2014 waren er startconcerten op 2 locaties van Vitalis in Eindhoven en op 2 locaties van Careyn in Utrecht. In de maanden daaropvolgend werden workshops gegeven met een steeds groeiend aantal deelnemende ouderen. Dit mondde uit in winterconcerten,  waaraan ook scholen en muziekgezelschappen uit de betreffende wijken meededen.

Na spetterende zomerconcerten in mei 2015 en tal van korte presentaties tussendoor werden op 13 februari en 14 februari 2016 de afsluitende winterconcerten gegeven. Alle spelende ouderen, leerlingen van diverse basisscholen en muziekgezelschappen uit Eindhoven en Utrecht hebben hieraan meegedaan. In Utrecht met Community Orkest Fanfare van het Vuur en in Eindhoven het salonorkest The Roses.

Culturix: planontwikkeling, fondsenwerving, projectbegeleiding, lokale productie, pr en communicatie

Resultaat:

2014 – 2016  wekelijkse workshops, concerten van het ‘Het Grijze Koppen Orkest’ en plaatselijke partners als basisscholen, muziekverenigingen, orkesten, harmonieën e.a., om te komen tot duurzame verbindingen in de wijken.

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

6 oktober 2015